Forensic, Risk & Compliance

I Sverige, likväl som i många andra länder, ställs höga krav på att företag och deras företrädare ska bedriva sin verksamhet i enlighet med nationell och internationell antikorruptionslagstiftning. I synnerhet ställs det allt högre krav på företagens förmåga att förebygga, upptäcka och reagera mot korruptionsbrott. 

Forensic, Risk & Compliance har specialister med lång erfarenhet inom antikorruption, hantering av oegentligheter och internutredningar. Vi har exempelvis medarbetare med bakgrund från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndighetens nationella korruptionsgrupp och FN:s internutredningsorgan.

Vår rådgivning baseras på internationell best practice och inkluderar följande huvudområden:

  • Utvärdering av befintligt antikorruptionsarbete
  • Utformning och implementering av riskbaserade complianceprogram avseende antikorruption
  • Due Diligence av affärsrelationer och vid företagsöverlåtelser 
  • Utredning och hantering av incidenter och misstänkta oegentligheter
Vår samlade expertis

Forensic, Risk & Compliance har tillgång till hela byråns kompetensbredd och kan erbjuda rådgivning även i angränsande frågor som behöver beaktas i företagets regelefterlevnad.

Antikorruption

Vinges Forensic, Risk & Compliance team bistår klienter inom en rad olika branscher och sektorer i Sverige och internationellt. Vi utvärderar, utformar och bistår med implementering av complianceprogram avseende antikorruption, med utgångspunkt i såväl svenska som internationella regelverk på området. Vår rådgivning utgår ifrån de krav som ställs på företagens compliancearbete i såväl Sverige som internationellt. 

Vinge är medlem av Transparency International Sweden’s Corporate Supporters’ Forum och stödjer aktivt föreningens arbete.

Internutredningar

En större och mer komplex incident kräver ofta juridisk expertis inom flera rättsområden. Vi har därför tillgång till byråns hela bredd av kompetens i vår rådgivning. När ni träffar oss i samband med att en incident misstänks eller har upptäckts, finns denna samlade kompetens tillgänglig och kan snabbt identifiera de frågeställningar som behöver utredas och vilka övriga åtgärder som behöver vidtas. 

Teamet enligt rankinginstituten

Rankingsinstitutet Chambers and Partners konstaterar “Notable team with growing activity in corporate investigations. Frequently handles multi-jurisdictional assignments concerning CSR compliance in addition to anti-corruption, export control and sanctions. Works closely with the firm's tax, competition and employment departments to advise on a full range of commercial strategy and risk management issues, including the provision of comprehensive anti-bribery compliance programs.”. (Chambers and Partners 2019)

RELATERAT

Vinge stärker compliance-grupp

Som ett led i en ökad efterfrågan på compliance-tjänster utökar Vinge gruppen för internutredningar och brottsförebyggande åtgärder.

17 juli 2019

Vinge i Almedalen 2019

Tisdag 2 juli kl.11.00: ”När incidenten är ett faktum – hur ska du agera?”

Onsdag 3 juli kl.11.00: Konkurrens ur spel? När statliga myndigheter slipper upphandling då de köper tjänster av varandra.

30 juni 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen: När incidenten är ett faktum - hur ska man agera?

I princip alla företag råkar förr eller senare ut för det. Oegentligheter. Svåra att förutse, och svårt att vara helt förberedd när det väl händer.

24 juni 2019 Almedalen