Tema Brexit

Hos Vinge finns gedigen kompetens om Brexit och hur förändringen kan komma att påverka företag. Vi erbjuder kunskap, råd och analys kring risker och möjligheter ur ett individuellt företagsperspektiv.

”Brexit är en kris, men situationen som vi befinner oss i erbjuder också möjligheter. Även om vi inte ser hela bilden ännu, är det redan idag fullt möjligt för företag och andra aktörer att identifiera problem, hitta lösningar och agera konstruktivt.

Både stora och små organisationer kan redan nu gå igenom sin verksamhet för att kunna avgöra var och hur organisationen är exponerad gentemot regler som omfattar Storbritannien och även EU i stort. På så sätt går det att planera för hur ett brittiskt utträde skulle kunna hanteras och hur risker och möjligheter kan vägas mot varandra. I kölvattnet av den brittiska folkomröstningen kan en sådan analys också ge företaget lämpliga verktyg för att försöka påverka att framtida regelverk på bästa sätt anpassas till den egna verksamheten.

Brexit ska inte bara ses som något negativt, det kan även ge upphov till ett reformarbete och en förändring av sådant som inte fungerar och tillfällen till att skapa något nytt. Där finns mycket att vinna för den som är framsynt.”   Professor Erik Lagerlöf, jurist Vinge

Relaterat

Brexit kräver omfattande förberedelser hos svenska företag

Svenska företag med exponering gentemot Storbritannien kommer att påverkas av Brexit. Hur ett enskilt företag berörs beror på företagets verksamhetsområde. Gemensamt för de flesta företag är att konsekvenserna av Brexit och det brittiska utträdet blir omfattande, på både kort och lång sikt. Därför är det nödvändigt att analysera hur Storbritanniens utträde kan påverka den egna verksamheten. Först då blir det möjligt att beakta vilka risker och möjligheter företaget kan komma stå inför.

24 januari 2019

Är den brittiske Attorney General’s rådgivning gällande ’the backstop’ felaktig?

James Hope, delägare och chef för Vinges tvistlösningsgrupp i Stockholm samt engelsk Solicitor Advocate, ger en analys över Brexit-förloppets senaste händelser i en artikel på engelska. Vad innebär det för utträdesavtalet att den brittiska regeringens Attorney Generals rådgivning var felaktig?  

28 december 2018

Immateriella rättigheter efter Brexit – den brittiska regeringens syn på saken

Inför det stundande brittiska EU-utträdet publicerade den brittiska regeringen den 12 juli ”The future relationship between the United Kingdom and the European Union”. Dokumentet visar på hur Storbritannien ser på sin nya relation till EU efter Brexit.

8 augusti 2018

Brexitfilm

Nedan listas filmer från seminariet ”Handling the trade effects of Brexit and a reshaped EU” i juli 2017 och ”After the referendum” i maj 2016