Tema Brexit

Hos Vinge finns gedigen kompetens om Brexit och hur förändringen kan komma att påverka företag. Vi erbjuder kunskap, råd och analys kring risker och möjligheter ur ett individuellt företagsperspektiv.

”Brexit är en kris, men situationen som vi befinner oss i erbjuder också möjligheter. Även om vi inte ser hela bilden ännu, är det redan idag fullt möjligt för företag och andra aktörer att identifiera problem, hitta lösningar och agera konstruktivt.

Både stora och små organisationer kan redan nu gå igenom sin verksamhet för att kunna avgöra var och hur organisationen är exponerad gentemot regler som omfattar Storbritannien och även EU i stort. På så sätt går det att planera för hur ett brittiskt utträde skulle kunna hanteras och hur risker och möjligheter kan vägas mot varandra. I kölvattnet av den brittiska folkomröstningen kan en sådan analys också ge företaget lämpliga verktyg för att försöka påverka att framtida regelverk på bästa sätt anpassas till den egna verksamheten.

Brexit ska inte bara ses som något negativt, det kan även ge upphov till ett reformarbete och en förändring av sådant som inte fungerar och tillfällen till att skapa något nytt. Där finns mycket att vinna för den som är framsynt.”   Professor Erik Lagerlöf, jurist Vinge

Relaterat

Brexit – Storbritanniens utträde närmar sig snabbt

Storbritannien lämnar EU 29 mars 2019 och Brexitförhandligarna är nu inne i en kritisk fas. Hur påverkas din affär och hur behöver du förbereda ditt företag? 

7 december 2017 Brexit

Hur påverkar Brexit exporten?

EU-rätten har stor påverkan på handeln såväl mellan medlemsstaterna som mellan medlemstater och länder utanför EU. Att Storbritannien i och med Brexit kan komma att hamna utanför den gemensamma marknaden och EU:s tullunion kan innebära en rad förändringar för svenska företag.

28 november 2017 Brexit

Affärsjuridiska konsekvenser av Brexit

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om villkoren för Brexit pågår i Bryssel och Storbritanniens förmodade utträde närmar sig snabbt. Svenska företag med någon form av exponering gentemot Storbritannien, liksom brittiska företag exponerade mot Europa och Sverige kommer att påverkas av Brexit.

20 september 2017 Brexit

Brexitfilm

Nedan listas filmer från seminariet ”Handling the trade effects of Brexit and a reshaped EU” i juli 2017 och ”After the referendum” i maj 2016