Tema Brexit

Hos Vinge finns gedigen kompetens om Brexit och hur förändringen kan komma att påverka företag. Vi erbjuder kunskap, råd och analys kring risker och möjligheter ur ett individuellt företagsperspektiv.

"Brexit har redan påverkat Sverige och svenska företag i stor utsträckning, men det är framför allt framöver som denna händelse kommer att generera betydande konsekvenser för Sveriges och det svenska affärslivets relationer med EU och resten av världen. Det brittiska utträdet påverkar inte bara förhållandet mellan Sverige och Storbritannien, det kommer också att innebära förändringar inom EU och för handelsutbytet med andra länder.

Företag måste därför ta ställning till en ny verklighet inom en rad olika områden där affärer idag görs. Det handlar om varor och tjänster, hantering av data och regelverk som avgör på vilka villkor verksamheter bedrivs. Brexit påverkar ingångna kontrakt och sådana som ska skrivas, det får konsekvenser för tvister och andra rättsliga processer och det påverkar myndigheters och andra offentliga institutioners relationer till företag.

Det förtjänar att understrykas att Brexit inte bara ska ses som något problematiskt, situationen som vi befinner oss i erbjuder också möjligheter. Även om vi inte ser hela bilden ännu, är det redan idag fullt möjligt för företag och andra aktörer att identifiera problem, hitta lösningar och agera konstruktivt. Brexit kan ge upphov till ett reformarbete och en förändring av sådant som inte fungerar och tillfällen till att skapa något nytt. Där finns mycket att vinna för den som är framsynt.” Dr Erik Lagerlöf, jurist Vinge

Relaterat

Brexit and data protection

The transfer of personal data is of key importance to many businesses. It is an area that is affected by Brexit and companies must consider how to deal with the changes brought upon by the British departure. This note discusses the implications of Brexit for the transfer of personal data and offers guidance to companies and other parties.

1 april 2020

Brexit and cross-border telecommunications services

The Transition Period entered into force immediately upon the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on 31 January 2020. During this period, EU law will continue to be applicable to and within the UK. What is to follow the Transition Period is uncertain and subject to ongoing negotiations between the EU and the UK. However, it is likely that the regulation of cross-border telecommunications services will be affected. In this context, this note discusses various implications of Brexit.

25 mars 2020

Brexit – Merger control and antitrust enforcement

The United Kingdom withdrew from the European Union on 31 January 2020. The Competition and Market Authority (“CMA”), the UK national competition authority, recently published new guidance regarding the enforcement of merger control and antitrust rules under the Withdrawal Agreement.

27 februari 2020

Brexit och immaterialrätten

Den 31 januari lämnade Storbritannien Europeiska Unionen. Samtidigt trädde utträdesavtalet mellan parterna i kraft, som reglerar på vilka villkor som det brittiska EU-utträdet ska ske.

19 februari 2020

Brexit kräver omfattande förberedelser hos svenska företag

Svenska företag med exponering gentemot Storbritannien kommer att påverkas av Brexit. Hur ett enskilt företag berörs beror på företagets verksamhetsområde. Gemensamt för de flesta företag är att konsekvenserna av Brexit och det brittiska utträdet blir omfattande, på både kort och lång sikt. Därför är det nödvändigt att analysera hur Storbritanniens utträde kan påverka den egna verksamheten. Först då blir det möjligt att beakta vilka risker och möjligheter företaget kan komma stå inför.

24 januari 2019

Är den brittiske Attorney General’s rådgivning gällande ’the backstop’ felaktig?

James Hope, delägare och chef för Vinges tvistlösningsgrupp i Stockholm samt engelsk Solicitor Advocate, ger en analys över Brexit-förloppets senaste händelser i en artikel på engelska. Vad innebär det för utträdesavtalet att den brittiska regeringens Attorney Generals rådgivning var felaktig?  

28 december 2018

Brexitfilm 2017

Nedan listas filmer från seminariet ”Handling the trade effects of Brexit and a reshaped EU” i juli 2017 

Brexitfilm 2016

Nedan listas filmer från seminariet ”After the referendum” i maj 2016