Uppdrag Vinge företräder vid försäljningen av skolverksamhet

6 december 2018

Vinge har företrätt säljarna i samband med försäljningen av Kubikskolan AB till Læringsverkstedet.

Læringsverkstedet är Norges största privata förskoleaktör och övertar nu Kubikskolan AB i Helsingborg.

Vinges team har bestått av delägare Kristian Ford tillsammans med biträdande juristerna Niklas Törnell och Emelie Svensäter Jerntorp (arbetsrätt). 

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU-direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
4 juni 2020

Tydligare regler vid konsumentavtal

Den 1 maj 2020 trädde ett antal nya lagändringar i kraft på konsumenträttsområdet. Vi belyser här några av de viktigaste ändringarna.
4 juni 2020

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.
28 maj 2020