The Piano – hur fungerar det?

The Piano – hur fungerar det?

Affärsjuridik är en konstform alltför få har möjlighet att ta del av. Vinge har därför skapat ett AI-drivet, självspelande piano som gör musik av juridisk text. Hur byggde vi det?

AI:n är framtagen i samarbete med designern och musikern Axel Bluhme, samt upplärd och coachad av musikaliskt lagda Vingemedarbetare.

Montera valfri juridisk text i maskinen, tryck på knappen och hör en unik musikalisk komposition skapas i realtid.

Se vår ”making of” video.