Mitt Liv

Mitt Liv är en stiftelse som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Organisationen driver årligen kurs- och mentorprogram för 200 mentorer och adepter i Stockholm och Göteborg.

Inom ramen för Mitt Livs adept- och mentorprogram Mitt Livs Chans hjälper vi personer med utländsk bakgrund att komma ut på arbetsmarknaden. Deltagarna i programmet får stöd i ansökningsprocessen och med många olika saker som en arbetssökande i ett nytt land stöter på. Inte minst är vi ett bollplank och ett stöd i tankarna om sitt nya yrke. 

Mentorer från Vinge

Flera av Vinges anställda är engagerade som mentorer i Mitt Livs mentorprogram. Inte minst för adepter med tankar om en framtida juristkarriär eller adepter med utländsk juristexamen. Vinge är även engagerade inom ramen för Mitt Livs HR-nätverk där våra arbetsrättsspecialister deltar som föredragshållare på Mitt Livs årliga HR-träff. Vi bistår också med kostnadsfri juridisk rådgivning till Mitt Liv i frågor som rör  exempelvis bolagsrätt och offentlig upphandling.

Läs mer om Mitt Liv på
www.mittliv.com