Utbildning

  • Stockholms universitet, Jur. kand., 2005
  • Stockholms universitet, företagsekonomi, C-nivå, 2005

Erfarenhet

  • STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, 2016 – 2018
  • Sandart&Partners Advokatbyrå, 2009 – 2016
  • Svea Hovrätt, 2007 – 2009
  • Stockholms tingsrätt, 2006 – 2007

Övriga meriter

  • CEDR certifierad medlare, 2015
  • Medlem i AIPPI ‘Standing Committee on ADR’ since 2015
  • Medlem i AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) och AIPPI Sverige. Ordförande i valberedningen för AIPPI Sverige sedan 2016.