Artiklar

The Swedish Supreme Court determines important principles for the formulation of injunctions under Swedish marketing law Publicerad av Lexology 28 november 2018
The Swedish Supreme Court clarifies that passive storage of previously licensed computer programs does not constitute copyright infringement Publicerad av Lexology 2 oktober 2018
Vem – om någon – äger upphovsrätten till verk som skapas av artificiell intelligens? Publicerad av Patent- och registreringsverket 9 augusti 2018
Vad är likheten mellan musik, film och motorbåtar? Den gemensamma nämnaren är upphovsrätten Publicerad av Patent- och registreringsverket 8 februari 2018
Copyright Litigation in Sweden; Overview Thomson Reuters Practical Law, 2017 17 oktober 2017
Creative Commons – en introduktion BrandNews 5/2016 8 november 2016
Vad får man egentligen länka till på nätet? SvD Näringsliv Debatt, 24 april 2016 25 april 2016
Länkning och ideell rätt - hur bör 3 § upphovsrättslagen tolkas? Ny Juridik 2016:1, Karnov Group, s. 123 - 139 1 april 2016
Geolokalisering på internet – vissa immaterialrättsliga konsekvenser Ny Juridik 2015:2, Karnov Group, s. 37 - 60 16 juni 2015
Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering NIR 2013:6 s. 559 - 585 1 mars 2013
New Act on Investment Funds [2015] J.I.B.L.R. issue 2 4 mars 2005
Användningstvång och ändringsomfång NIR 2005:2 s. 135-164 2 mars 2005