Utbildning

 • Uppsala universitet, docent 2016
 • Uppsala universitet, jur. dr 2014
 • Stockholms universitet, jur. mag. i Europeisk immaterialrätt 2005
 • Lunds universitet, jur. kand. 2005

Erfarenhet

 • Vinge, Specialist 2019­-
 • Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK) vid Uppsala universitet, föreståndare 2014-2019
 • Uppsala universitet, doktorand och postdoktor, 2008-2019
 • Von lode advokat, specialist, 2008-2014
 • Södra Roslags tingsrätt, tingsnotarie, 2006-2008
 • MAQS Law Firm, biträdande jurist, 2005-2006

Övriga meriter

 • Landsredaktör för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) sedan 2016
 • Ansvarig för känneteckensgruppen samt adjungerad till styrelsen i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) sedan 2016
 • Styrelseledamot i Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK) vid Uppsala universitet
 • Vinnare av ECTA-priset 2017 för artikeln “Protecting the Reputation and Image of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract Law” samt mottagare av von Bahrs premium 2014 för förtjänstfull doktorsavhandling.

Artiklar

Svartvita registreringar: Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar svensk praxis om svartvita varumärken BrandNews 2/2019 s. 24–27 18 februari 2019
Varumärkesrättsliga prejudikat: En kommentar till Länsförsäkringar-avgörandet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), 2018/1 s. 137–144 16 januari 2018
Användning av annans varumärke i jämförande reklam – en upplösning av gränsen mellan två rättsområden: i minnesskriften Amici curiae Marknadsdomstolen 1971‒2016, Stockholm 2017 (Jure förlag) (s. 47–64) 18 september 2017
Visa alla artiklar

Böcker

Licensavtalets anatomi Norstedts Juridik 2019 25 mars 2019
Varumärkesanvändning Norstedts Juridik 2018 14 augusti 2018
Varumärket som kontraktsföremål Iustus förlag 2014 22 oktober 2014