Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds Universitet (jur kand, 2002)

Erfarenhet

  • Tingstjänstgöring, 2002-2004
  • FN Högkvarteret i New York, Department of Public Information, praktikant 2001-2002

Övriga meriter

Suppleant i Advokatsamfundets södra avdelnings styrelse
Skiljeråd i Sydsvenska Handelskammares Skiljedomstinstitut

MEDLEMSKAP

  • Medlem i Advokatsamfundet
  • Medlem i Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
  • Medlem i AIJA
  • Medlem i Swedish Arbitration Association (SAA)
  • Medlem i Swedish Women in Arbitration (Swan)
  • Medlem i International Bar Association (ICC)