Böcker

Konkurrensrätt – en handbok, 5 upplagan Karnov Group 10 september 2014
Konkurrensrätt - en kommentar, 4 upplagan Thomson Reuters Professional 2009 1 januari 2009
Competition Cases from the European Union Thomson och Sweet & Maxwell, 2008, s.1193 -1219 1 januari 2008
Konkurrensrätt - en handbok, 3:e upplagan Thomson Fakta, 2004 7 september 2004
Konkurrensrätt - en handbok, 2:a upplagan Thomson Fakta, 2002 2 september 2002
Konkurrensrätt - en handbok Nerenius & Santérus, 1999 6 september 1999
Konkurrenslagen i praxis, Juridik & Samhälle, Stockholm, 1995, med supplement 1996 och 1997 1 januari 1995