Artiklar

Insurance Services in Sweden 2015 Insurance Services in Sweden 2015 27 april 2015
IMD II – seminariet 4-5 november 2014 God försäkringsförmedlingssed – vad innebär det i ditt arbete? 26 november 2014
Hur skyddar vi försäkringstagarnas intresse? Folksams konferens Ömsesidighet 20 maj 2014
Hur säkerställer vi Försäkringstagarnas inflytande? Folksams konferens Ömsesidighet 20 maj 2014
Inget är nytt under solen - en tillbakablick på hanteringen av vissa principbaserade rörelseregler i FRL. Föredrag vid Stockholm Center for Commercial Laws seminarium om Solvens II 27 mars 2012
Vad är försäkring, egentligen. Föredrag vid försäkringsjuridiska Föreningens möte 16 november 2011
Intressekonflikter –identifiering och hantering. Föredrag vid Svenska Försäkringsföreningens Complianceseminarium 9 november 2011
Nya försäkringsrörelselagen Föredrag vid Svenska Försäkringsföreningens Juridikseminarium 19 oktober 2011
Nya försäkringsrörelselagen – ”en modern och tydlig associationsrättslig reglering” Föredrag vid seminarium med Stockholm Centre for Commercial Law 11 oktober 2011
Implementation of EU Reinsurance Directive International Law Office 1 juli 2008
The Swedish insurance market Guide to the World’s Leading Insurance and Reinsurance Lawyers, Sweden Chapter 1 oktober 2007
New Business Opportunities for EEA Life Insurance Companies Insurance/Reinsurnace - Sweden, March 2007, International Law Office 5 mars 2007
Motor Vehicle Insurance: Proposed Changes 3 januari 2007
Proposed Reform of Solvency Rules for Insurance Companies Insurance/Reinsurance - Sweden, October 2006, International law Office 2 oktober 2006
Traffic-Light Model Will Soon Apply to Non-life Insurance Companies Insurance/Reinsurance - Sweden, September 2006, International Law Office 1 september 2006
New Insurance Business Act Insurance/Reinsurance - Sweden, June 2006, International Law Office 1 juni 2006
Overview March 2006 Insurance/Reinsurance - Sweden, March 2006, International Law Office 9 mars 2006
Distribution of Dividends in Swedish Life Insurance Companies and Liberalisation of Investment and Loan Restrictions 1 International Insurance Law Review p. 31 1 januari 1996
Foreign Insurance Business in Sweden 2 International Insurance Law Review, p. 45 1 januari 1995