Utbildning

 • Uppsala Universitet, Juristexamen, Uppsala 2015
 • Uppsala Universitet, Marknadsföring och Organisation, Uppsala 2012
 • SIS Swedish Standards Institute, ISO 37001: Att förebygga mutor enligt ISO 37001, Stockholm 2017
 • Sveriges Exportkontrollförening, Certified Export Control Manager (PDA & KM), Stockholm 2017
 • CSR Sweden, Ansvarsfulla Leverantörsled, Stockholm 2017
 • Retorik och presentationsteknik, Stockholm 2017
 • SAI, SA8000 Basic Auditor Training Course, Stockholm 2017
 • MIS, Forensic Auditing, London 2016
 • SIS Swedish Standards Institute, Arbetsmiljöledning och arbetsmiljöledningssystem (OHSAS 18001 och ISO 14001), Stockholm 2016

Erfarenhet

 • Transparency International Sverige, Styrelsesuppleant, 2017 – 
 • Vinge, Biträdande jurist, 2015 – 
 • DLA Piper, Trainee, 2014
 • Talare/föreläsare på bl.a. International Chamber of Commerce (ICC) och Handelshögskolan i Stockholm på temat anti-korruption, due diligence och compliance-program 
 • Rådgivare åt flertalet små, medelstora och stora bolag inom anti-korruption, CSR/ESG och exportkontroll
 • Due diligence i relation till anti-korruption och leverantörsled i ett flertal privata respektive publika M&A transaktioner och publika noteringar
 • Biträtt ett flertal nationella och internationella företag med att skräddarsy, implementera och granska compliance-program, vilket inkluderat bl.a. upprättande av policydokument, implementering av riktlinjer samt utbildning av personal och ledning
 • Genomfört utredningar i syfte att kartlägga misstanke om mutbrott
 • Biträtt klienter i frågor rörande exportkontroll och sanktioner, både i förhållande till produkter med dubbla användningsområden (PDA) och krigsmateriel (KM)