Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, jur kand, 1984

Erfarenhet

  • Annan advokatbyrå 1990-1992
  • Tings- och kammarrättstjänstgöring 1985-1990