Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2013
  • The University of Hong Kong, 2013

Erfarenhet

  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2015-2016
  • Praktik, Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève, 2012
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2011