Stipendiater 2018

Alexander Hardenberger 

Försträckning eller gåva? En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna       

Ellinor Mörner

Konsumtionsprincipens förhållande till anspråk i licenstagarens konkurs

Julia Ryman

CSR- och hållbarhetsfrågor i aktiebolagsrättsliga sammanhang

Bruno Velander

Lojalitetsreciprocitet - En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott