Camp Vinge

Camp Vinge är vårt rekryteringsevent där vi komprimerat hela vår rekryteringsprocess till två dagar. Under dessa dagar tillsammans får vi möjlighet att lära känna varandra på djupet och visa mer av vad vi kan erbjuda varandra än i en traditionell rekryteringsprocess. Camp Vinge erbjuder också utveckling och lärande som kommer till nytta för dig i din framtida karriär som affärsjurist.

Under dagarna får du möjlighet att ge en nyanserad bild av dina förmågor och din personlighet genom olika typer av aktiviteter. Vid sidan om intervjuer och tester får du flera tillfällen att visa din förmåga att lösa problem. Såväl på egen hand som i grupp. Eftersom en stark laganda är en så viktig del av vår framgång fokuserar flera av Camp Vinges övningar på samarbete. Vi skapar ett avslappnat och tillåtande klimat där kandidaterna peppar varandra.

Parallellt med den egna prestationen får du delta i lärande aktiviteter där du lär känna Vinges medarbetare, affär och kultur. Du kommer att umgås med både delägare, biträdande jurister och klienter i olika sammanhang vilket gör det möjligt för dig att skaffa dig en egen bild av hur det skulle vara att jobba hos oss både ur ett professionellt och socialt perspektiv.

Hela idén bakom Camp Vinge är att skapa möjligheter för en lyckad rekrytering. Ju mer vi vet om dina talanger, ambitioner och förutsättningar och ju mer du vet om oss, desto lättare är det för oss och dig att fatta ett genomtänkt beslut om en framtid ihop. I så fall får du ett konkret anställningserbjudande. Kan du tänka dig en snabbare väg in i ditt drömyrke?

Vem kan söka till Camp Vinge

Camp Vinge vänder sig till dig som går åttonde eller nionde terminen på juristprogrammet eller som är i slutet av din notarietjänstgöring. Ett krav är att du har, eller kommer att få, en svensk juristexamen.