Kompetensutveckling jurist

Vi vill att du ska få möjligheter att bli ditt allra bästa jag här på Vinge. Det här är några av våra satsningar på dig som medarbetare. 

Vingeakademin

Detta är ett omfattande utbildningsprogram. Kurserna hålls av både interna och externa föreläsare och i utbildningsutbudet finns, utöver rent affärsjuridiska områden, bland annat utbildningar i juridisk engelska, ledarskap och försäljning. Självfallet får du även möjlighet att gå externa kurser om du önskar. Ju mer senior du är desto mer individanpassad blir din utbildning.

Rotationsprogram 

Som biträdande jurist får du arbeta i olika arbetsgrupper med olika typer av ärenden och klienter. Det är en viktig del i utvecklingen eftersom du på så sätt vidgar dina erfarenheter och får en bredare kompetens. Du lär också känna fler av dina kollegor och kan lära dig av deras arbetssätt. I Stockholm och Göteborg har vi ett strukturerat rotationsprogram för alla nyanställda jurister som är mycket uppskattat. På våra övriga kontor ser vi till att du får arbeta i flera arbetsgrupper som en naturlig del i arbetet.

Secondment

Efter ett par år som jurist på Vinge kan du få chansen att vidga dina vyer genom att arbeta som bolagsjurist hos någon av våra klienter under en period. Det finns även möjlighet till secondment på annan byrå utomlands. Eftersom många av våra jurister anställs på Vinge direkt efter sin examen är den här möjligheten en värdefull erfarenhet som ger dig nya synsätt och nya kunskaper.

Utlandspraktik

För att bevara och förstärka Vinges profil som en svensk affärsjuridisk byrå med internationell kompetens, ingår ibland utlandspraktik i kompetensutvecklingsprogrammet för biträdande jurister.

Syftet med utlandspraktiken är att ge dig erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö, att fullt ut få tillämpa ett annat språk än svenska i ditt dagliga arbete samt att knyta yrkesmässiga kontakter och skapa nätverk för framtida verksamhet. 

Individuellt anpassade utbildningar

Eftersom det är viktigt att vi utvecklar olika styrkor och perspektiv, finns det flera tillfällen under din karriär då du kan gå en extern utbildning, enligt överenskommelse med din gruppchef.