Kompetensutveckling Affärsstöd

För dig som arbetar inom Vinges Affärsstöd erbjuder så gott som varje dag möjligheter att utmanas i ditt yrke. Genom vårt delade engagemang i byråns uppdrag förväntas vi ofta lösa nya situationer och utmaningar. Resultatet är ständig utveckling.

Kunskapsutbyte är en del av kulturen på Vinge och här finns många formella och informella tillfällen att lära av varandra. Till exempel genom fadderskap, interna seminarier, workshoppar eller helt enkelt att sitta ner tillsammans med en kopp kaffe. Som medarbetare på en av Nordens största advokatbyråer har du dessutom många möjligheter att bredda din kompetens i form av nya arbetsuppgifter.

Enligt din fulla potential

Förutom den dagliga kompetensutvecklingen är vi mycket noga med att Vinges alla 450 medarbetare har förutsättningar att prestera enligt sin fulla potential. Dels med ett gediget introduktionsprogram. Dels genom andra former av fortbildning, som intressanta seminarier, formella utbildningar eller möjligheten att ta dig an arbetsuppgifter med allt större ansvar. Allt enligt den individuella utvecklingsplan som du varje år tar fram tillsammans med din chef, utifrån just din roll och dina behov.

Välkommen till Vinge.