10 juni 2020

Webbinarium | Digitalisering – potential och problem ur ett IP perspektiv

Digitaliseringens transformerande effekt på företags verksamhet är omfattande och påverkar produktion, värdekedja, produkt och tjänsteutbud samt affärer och affärsmodeller.

Datum

10 juni 2020

Tid

10.00 - 11.00

Plats

online

Potentialen för att förbättra dagens affär, styrning och organisation är enorm. Samtidigt kan den digitala utvecklingen vara en utmaning.

Vinges specialister inom immaterialrätt och med industrierfarenhet av att arbeta med olika immaterialrättsliga frågor i samband med teknikutveckling inom högteknologiska branscher och i forskningsprojekt delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap om vad företag bör tänka på för att maximera digitaliseringens potential och för att undvika de vanligaste immaterialrättsliga fallgroparna.

Översiktlig agenda:

• Digitaliseringens framväxt och dess effekt på industrin
• Åtgärder till följd av digitaliseringen
• IP utmaningar i utvecklingssamarbeten
• IP och Big Data
• IP i agil utveckling

Vid frågor ber vi dig kontakta Ann-Christin Karlén, ann-christin.karlen@vinge.se.

OSA senast den 8 juni.

Utbildningen kommer att hållas digitalt. Inbjudan med länk och mer information kommer att skickas till alla som anmäler sig. Registrera dig här>>>

Varmt välkomna!

 

Föredragshållare

Anna Maria Lagerqvist Gahm,
IP/IT Expert, LLM
Anna-Maria är specialiserad på immaterialrätt och IT-rätt och ansvarig för IP och IT gruppen i Göteborg. Anna Maria har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med immaterialrätt och IT-rätt och hennes verksamhet omfattar såväl tvister som andra typer av ärenden med fokus på kommersiella avtal, licenser, outsourcing, open source och tekniköverföring.

Advokat
Carl Lönnqvist ingår i Vinges IP- och tvistlösningsteam i Göteborg. Han har en civilingenjörsexamen i bioteknik och erfarenhet av IP-relaterade frågor och tvister inom olika branscher. Dessutom biträder Carl Lönnqvist regelbundet klienter i frågor som rör förhandlingar och ingående av olika kommersiella avtal.