29 januari 2020

Aktiemarknadsrättslig nyhetsbrief – transaktionsrapportering, nya ersättningsriktlinjer och ny kod

Vinge i Göteborg bjuder in till ett frukostseminarium där vi berör nyheter inom aktiemarknadsrätten, nämligen de nya reglerna i aktiebolagslagen kring riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och uppdateringar i Svensk kod för bolagsstyrning.

Datum

29 januari 2020

Tid

08.30 - 09:15 

Frukost serveras från 08:00

Plats

Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg

Kontakt

Vid frågor ber vi dig kontakta Ann-Christin Karlén, ann-christin.karlen@vinge.se.

Vi ger även konkreta exempel på när skyldigheten uppstår för fysiska och juridiska personer att rapportera transaktioner till Finansinspektionen.

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig främst till dig som är bolagsjurist, medlem i verkställande ledning eller styrelse i ett noterat bolag på börs eller MTF men även till dig som berörs av reglerna om transaktionsrapportering.

Ta gärna med dig en kollega eller någon annan som kan vara intresserad av seminariet. Vad kan väl vara bättre än att starta upp det nya året med en nyhetsbrief inom aktiemarknadsrätt?

Vid frågor ber vi dig kontakta Ann-Christin Karlén, ann-christin.karlen@vinge.se.

Osa senast den 26 januari genom att registrera dig här>>>

Varmt välkommen!