28 mars 2019

Upphandlingsmorgon

Har ditt ramavtal ett tak? Får man lägga till nya varor eller tjänster i ett ramavtal? Vad innebär förslagen i den s.k. ”Förenklingsutredningen”? Och kan det verkligen vara så att hela svenska staten är undantagen från upphandlingslagarna när olika myndigheter köper t.ex. tjänster av varandra? 

Datum

28 mars 2019

Tid

08:00-10:00

Plats

Vinge, Nordstadstorget 6 (8 tr.), Göteborg

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta ann-christin.karlen@vinge.se

Välkommen på frukostseminarium där Vinges specialistgrupp för offentlig upphandling kommer att gå igenom några av de senaste nyheterna på upphandlingsområdet. 
Vi berör bl.a. nya domstolsavgöranden, lagförslag och ställningstaganden från Konkurrensverket som har en praktisk betydelse för den som har att förhålla sig till upphandlingslagstiftningen.

Talare: Anna Hofling Johansson & Gabriella Fossum

Vid frågor vänligen kontakta ann-christin.karlen@vinge.se

OSA Senast den 24 mars>>>

Varmt välkommen!