19 september 2019

The Journey
Life on bord -  att tänka på under anställning

Del 2/3 i vår arbetsrättsliga seminarieserie The Journey i Göteborg.

Datum

19 september 2019

Tid

08.30 – 10.00 
(Frukost från kl. 08.00)

Plats

Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg

Life On board – att tänka på under anställning

Välkommen till andra delen av vår seminarieserie The Journey – en arbetsrättslig seminarieserie i tre fristående delar med fokus på viktiga frågor i samband med de olika skedena under en anställning – boarding, on-board och off-boarding. 

Den här gången är temat under pågående anställning och vi kommer dela med oss av praktiska tips och handfasta råd. Självklart finns även möjlighet att ställa frågor. 

Vi kommer bland annat att beröra

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö inklusive närliggande frågeställningar (exempelvis kopplade till #metoo samt andra aktuella händelser), arbetsgivarens ansvar för kulturen på arbetsplatsen samt arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling. 
  • Hantering av bristande prestation och samarbetssvårigheter, utmaningar och skyldigheter när exempelvis sjukdom, alkohol- eller drogmissbruk är direkt eller indirekt kopplat till den bristande prestationen.
  • Diskrimineringsfrågor kopplade till anställningen, bland annat i samband med befordringar, förmåner (exempelvis missgynnande av visstids- och deltidsanställda) samt risk för missgynnande av föräldralediga vid omorganisationer.


Vid frågor vänligen kontakta ann-christin.karlen@vinge.se

OSA Senast den 12 september genom att registrera dig här >>>

 

Nedan finner ni det sista tillfället:

The Journey – Off boarding 24/10