21 november 2019

Senaste nytt inom personuppgifts- och dataskyddsområdet 

Varmt välkomna till ett interaktivt seminarium i Malmö där vi diskuterar de viktigaste nyheterna angående personuppgifter och dataskydd.

Datum

21 november 2019

Tid

08.00-08.30 Frukost och mingel
08.30-10.00 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Vinge, Östergatan 30, Malmö

Vad har hänt under det gångna året?

GDPR har varit tillämplig i Sverige i snart 1,5 år och nu börjar det komma praxis som visar hur reglerna kommer att tillämpas i praktiken. Några av frågetecknen börjar rätas ut. De första sanktionsavgifterna har utfärdats och flera vägledande beslut, bland annat om kameraövervakning och rättslig grund för behandling, har kommit.

Vi kommer att inleda seminariet med en genomgång av det gångna årets viktigaste nyheter på personuppgifts- och dataskyddsområdet. Vi kommer att ge en översikt över Datainspektionens arbete samt göra en europeisk utblick angående de mest framträdande tillsynsärendena i övriga medlemsstater. Vi kommer även att gå igenom några av de viktigaste vägledningarna som tagits fram av europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Tyngdpunkten kommer därefter att ligga på en fördjupning inom området personuppgiftsincidenter och rollerna som personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde.

Sista halvtimmen öppnar vi upp för en interaktiv diskussion. Om du vill att vi tar upp någon särskild fråga under seminariet får du gärna skicka in den på förhand till nedanstående adress!
 

GDPR har varit tillämplig i Sverige i snart 1,5 år och nu börjar det komma praxis som visar hur reglerna kommer att tillämpas i praktiken. Några av frågetecknen börjar rätas ut. De första sanktionsavgifterna har utfärdats och flera vägledande beslut, bland annat om kameraövervakning och rättslig grund för behandling, har kommit.

Vi kommer att inleda seminariet med en genomgång av det gångna årets viktigaste nyheter på personuppgifts- och dataskyddsområdet. Vi kommer att ge en översikt över Datainspektionens arbete samt göra en europeisk utblick angående de mest framträdande tillsynsärendena i övriga medlemsstater. Vi kommer även att gå igenom några av de viktigaste vägledningarna som tagits fram av europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Tyngdpunkten kommer därefter att ligga på en fördjupning inom området personuppgiftsincidenter och rollerna som personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde.

Sista halvtimmen öppnar vi upp för en interaktiv diskussion. Om du vill att vi tar upp någon särskild fråga under seminariet får du gärna skicka in den på förhand till nedanstående adress!

Registrera dig till seminariet här senast den 14 november >>>

Vid frågor, vänligen kontakta malin.nilsson@vinge.se

 

Deltagare från Vinge:

Emelie Svensäter Jerntorp 
Lena Westberg 
Victoria Johnsson Grossmann
Joel Wennerholm 
Erik Ax