16 maj 2019

The Journey
Off-boarding – att tänka på vid avslutande av anställning

Del 3/3 i vår arbetsrättsliga seminarieserie The Journey

Datum

16 maj 2019

Tid

08.30 – 10.00
(Frukost från kl. 08.00)

Plats

Hotel Anglais
Humlegårdsgatan 23
Stockholm

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta marknad@vinge.se

 

Off-boarding – att tänka på vid avslutande av anställning

Välkommen till den tredje och sista delen av vår seminarieserie The Journey  –  en arbetsrättslig seminarieserie i tre fristående delar med fokus på viktiga frågor i samband med de olika skedena under en anställning – boarding, on-board och off-boarding. 

Den här gången är temat avslutande av anställning och vi kommer dela med oss av praktiska tips och handfasta råd. Självklart finns det även möjlighet att ställa frågor. 

Vi kommer bland annat att beröra

  • Saklig grund för uppsägning och grund för avsked i praktiken, i synnerhet vid uppsägning av personliga skäl, såsom bristande prestation när exempelvis sjukdom, alkohol- eller drogmissbruk är direkt eller indirekt kopplat till den bristande prestationen.
  • Diskrimineringsfrågor kopplade till uppsägning/avslutande av anställning, t.ex. uppsägning som direkt eller indirekt har samband med graviditet, en funktionsnedsättning eller andra diskrimineringsgrunder.
  • Diskussion kring avslutsavtal som ett alternativ till ensidig uppsägning, till exempel då saklig grund saknas eller då det finns andra risker förenade med ensidig uppsägning. Vi delar med oss av våra erfarenheter av hur en sådan diskussion kan föras.

Talare: Advokaterna Fredrik Gustafsson och Lova Unge

OSA senast den 9 maj>>>

Det här var sista delen av vår arbetsrättsliga seminarieserie The Journey. Har du önskemål om kommande teman är du varmt välkommen att höra av dig till oss på marknad@vinge.se så tar vi med det i planeringen av våra kommande seminarier.