2 juli 2019

När incidenten är ett faktum – en crash course i internutredningar

I princip alla företag råkar förr eller senare ut för det. Oegentligheter. Svåra att förutse, och svårt att vara helt förberedd när det väl inträffar.

Datum

2 juli 2019

Tid

11.00-12.00

 

Vad behöver du tänka på när incidenten är ett faktum? Hur bör du agera du i den internutredning som följer? Vi bjuder in dig till en crash course i internutredningar med två av Sveriges främsta experter i ämnet.

Internutredarna Mia Falk och Mats Isakson kommer att guida er genom de olika stegen i en internutredning - från planering, genom bevishantering, intervjuer och analys till slutsatser och rapportering.

Mia Falk och Mats Isakson har lång erfarenhet som internutredare och poliser, både inom ekonomisk brottslighet och inom utredning av interna oegentligheter hos företag, myndigheter och kommuner. De har bl.a. verkat på Ekobrottsmyndigheten och arbetar idag med att stödja företag och organisationer vid hantering av incidenter.

Info om talarna:

Mia Falk, Head of Forensic, Risk & Compliance 
Advokatfirman Vinge                    
Mia har arbetat som polis och utredare hos bland annat Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen och Nationella korruptionsgruppen och har också haft globalt ansvar för internutredningar inom Scania Group. Mia har även verkat som internutredare inom FN samt som riskkonsult hos KPMG, där hon bistod kunder med att förebygga och utreda olika typer av korruption och andra oegentligheter.

Mats Isakson, Ansvarig för 2Secures Digitala forensiska center
2Secure
Mats arbetar sedan många år som IT-forensisk specialist, med huvudsakligt fokus att säkra och analysera digital information från exempelvis datorer, e-post och mobiltelefoner. Även Mats har bakgrund från bland annat Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och KPMG, där han arbetade med digital bevissäkring i utredningar. Han har även utbildat Montenegros poliskår i IT-forensik.