29 maj 2018

Hållbarhetskrav och framtidens förväntningar

Just nu pågår en av de största förändringarna inom näringslivet! Hållbarhetsarbetet tar allt större plats i såväl inom som utanför företagens väggar.

Datum

29 maj 2018

Tid

08:00-09:00

Plats

Vinge, Norrlandsgatan 10, plan 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällets olika aktörer, inklusive kapitalmarknaden, frivilligorganisationer, media, konsumenter, politik och offentlig sektor, ställer allt högre krav och förväntningar på företagens hållbarhetsarbete. Samtidigt tillkommer fler ramverk och lagkrav på området som företagen också måste förhålla sig till.

En utmaning i detta är hur dessa krav ska implementeras, och hur företagen ska prioritera och svara upp mot intressenternas förväntningar.

Välkommen till ett samtal mellan näringsliv, myndigheter och frivilligorganisationer där olika perspektiv på krav och förväntningar lyfts fram, och där vi blickar framåt för att se hur framtidens behov kommer att se ut. Vi kommer beröra frågor som hur investerare bedömer företagens hållbarhetsarbete och vilken roll civilsamhället har som granskare, samt om hur Agenda 2030 skapar ökade möjligheter för samarbete mellan civilsamhälle och näringsliv.

Agenda

08.00 Presentation av Vinge och Bellbird
• Théo Jaekel, människorättsjurist Vinge
• Sara Holmberg, Konsult, hållbarhet och Public Affairs

08.10 - 08.45 Paneldiskussion
• Ingrid Petersson, ordförande Agenda 2030-delegationen
• Staffan Hansén, vd SPP
• Therese Sjöström, Researcher Swedwatch

08.45-09.00 Frågor och avslutande diskussion

Vinges team inom Corporate Risk & Compliance består av specialister från ett brett spektrum av kompetensområden inom hållbarhet så som mänskliga rättigheter, leverantörsansvar, arbetsvillkor, antikorruption, miljöhänsyn, utredningar och exportkontroll.

Bellbird arbetar i gränslandet mellan kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling. Bellbird ger råd om hur ni bäst kommunicerar ert hållbarhetsarbete och hur ni skapar en berättelse som ger avtryck. Våra konsulter har erfarenhet av att genomföra intressentdialoger, utveckla policyer och ta fram hållbarhetsredovisningar. www.bellbird.se