3 oktober 2018

Ge din förhandlingsförmåga en rivstart 

Exklusiv frukostseminarieserie för Vinge Talang-medlemmar. Bli medlem idag!

Datum

3 oktober 2018

Tid

08.30 - 10.00 

Plats

Seminarierna arrangeras parallellt i Göteborg, Malmö och Stockholm.

 

Frukostseminarierna arrangeras parallellt i Göteborg, Malmö och Stockholm beroende på var du studerar.

Steg 1, bli medlem i Vinge Talang
Steg 2, anmäl dig till seminariet här!

Hur kan du redan nu öva dig på att bli en bättre förhandlare? Tex i vardagliga situationer när du vill ha kompensation för ett hotellrum du inte är nöjd med, när du vill lämna tillbaka en vara i butik eller när du ska förhandla med familj och vänner. I vilka situationer behöver en advokat förhandla? Hur skiljer sig förhandling åt i olika kulturer och vad kännetecknar en framgångsrik förhandlare? Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är en avgörande framgångsfaktor inom juridiken. Frukostseminariet avslutas med ett förhandlingscase där du får testa dina nyvunna kunskaper. OSA Senast den 28 september.

Med vår kompetensutvecklande seminarieserie vill vi bidra till att minska glappet mellan juristlinjen och arbetslivet. Hittills har vi haft två frukostseminarier på temana klientrelationer samt presentation & pitch, båda mycket uppskattade. På juristutbildningen lär ni er tolka lagen och den juridiska metoden. I vårt arbete är förmågan att bygga förtroendefulla relationer, kommunicera på ett trovärdigt sätt och att kunna förhandla på ett konstruktivt sätt minst lika viktiga kompetenser. Med seminarieserien vill vi kombinera det teoretiska med det praktiska.

Höstens seminarier och teman 
3 oktober   Förhandling
21 november   Teamwork & mentorskap

Välkommen och hoppas vi ses!