21 mars 2019

The Journey
Boarding – tips och råd inför anställning

Del 1/3 i vår arbetsrättsliga seminarieserie The Journey

Datum

21 mars 2019

Tid

08.30 – 10.00 
(Frukost från kl. 08.00)

Plats

Hotel Anglais
Humlegårdsgatan 23
Stockholm 

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta marknad@vinge.se

 

Boarding – tips och råd inför anställning

Välkommen till första delen av vår seminarieserie The Journey - en arbetsrättslig seminarieserie i tre fristående delar med fokus på viktiga frågor i samband med de olika skedena under en anställning – boarding, on-board och off-boarding.

 

 

 

 

 

 

Den här gången är temat inför anställning och vi kommer att dela med oss av praktiska tips och handfasta råd. Självklart finns även möjlighet att ställa frågor. 

Vi kommer bland annat att beröra: 
• Bakgrundskontroller och hantering av personuppgifter, GDPR. 
• Diskriminering och missgynnande i samband med anställningsförfarandet samt kravprofiler, exempelvis vid utformning av annons, urval av kandidater till intervju, beslut om anställning, med mera. 
• LAS tillämplighet på högre tjänstemän och hur detta kan hanteras avtalstekniskt i gränsfall.

Talare: Advokaterna Fredrik Gustafsson och Lova Unge

OSA Senast den 14 mars. >>>

Vid frågor vänligen kontakta marknad@vinge.se

 

The Journeys kommande seminarier 

  • 11 april 2019 kl 08.00-9.30, On-board – att tänka på under anställning
  • 16 maj 2019 kl 08.00-9.30, Off-boarding – viktiga frågor vid avslutande av anställning