NYHET

Hur påverkar Brexit exporten?

28 november 2017 Brexit

EU-rätten har stor påverkan på handeln såväl mellan medlemsstaterna som mellan medlemstater och länder utanför EU. Att Storbritannien i och med Brexit kan komma att hamna utanför den gemensamma marknaden och EU:s tullunion kan innebära en rad förändringar för svenska företag.

Brexit kan bland annat medföra omfattande handelshinder som orsakar både förseningar och administrativa kostnader för företag i Sverige med export eller import till och från Storbritannien.

Har du analyserat hur Brexit kan komma att påverka företagets handel? Vilka åtgärder kan och behöver ni vidta redan nu?

Även om ett eventuellt framtida handelsavtal mellan EU och Storbritannien kan undanröja många av de hinder som kan uppstå genom Brexit är det ändå troligt att handeln mellan parterna inte blir lika friktionsfri som EU-medlemskapet möjliggjort.

Läs mer om detta och andra aspekter av Brexit i Vinges guide ”Brexit - affärsjuridiska konsekvenser” av Erik Lagerlöf, Kristina Ekberg och Malin Malm-Waerme. Ladda ner guiden här.

Vill du rådgöra kring ditt företags situation, kontakta Erik Lagerlöf.

Relaterade nyheter

Brexit kräver omfattande förberedelser hos svenska företag

Svenska företag med exponering gentemot Storbritannien kommer att påverkas av Brexit. Hur ett enskilt företag berörs beror på företagets verksamhetsområde. Gemensamt för de flesta företag är att konsekvenserna av Brexit och det brittiska utträdet blir omfattande, på både kort och lång sikt. Därför är det nödvändigt att analysera hur Storbritanniens utträde kan påverka den egna verksamheten. Först då blir det möjligt att beakta vilka risker och möjligheter företaget kan komma stå inför.

24 januari 2019 Brexit

Är den brittiske Attorney General’s rådgivning gällande ’the backstop’ felaktig?

James Hope, delägare och chef för Vinges tvistlösningsgrupp i Stockholm samt engelsk Solicitor Advocate, ger en analys över Brexit-förloppets senaste händelser i en artikel på engelska. Vad innebär det för utträdesavtalet att den brittiska regeringens Attorney Generals rådgivning var felaktig?  

28 december 2018 Brexit

Immateriella rättigheter efter Brexit – den brittiska regeringens syn på saken

Inför det stundande brittiska EU-utträdet publicerade den brittiska regeringen den 12 juli ”The future relationship between the United Kingdom and the European Union”. Dokumentet visar på hur Storbritannien ser på sin nya relation till EU efter Brexit.

8 augusti 2018 Brexit