UPPDRAG

Vinge biträder Erik Hemberg Fastighets AB

2 februari 2017

Vinge biträder Erik Ghemberg Fastighets AB i samband med försäljning av fastighet i Trollhättan.

Vinges team bestod i huvudsak av Magnus Pauli, Frida Ställborn och Natalie Bäck.