19 september 2019

Uppsägning på grund av personliga skäl

Vinge bjuder in till arbetsrättsligt frukostseminarium i Malmö.

Datum

19 september 2019

Tid

07.30-08.00 Frukost
08.00-09.00 Seminarium med efterföljande frågestund

Plats

Vinge, Östergatan 30, Malmö

 

Del I - Uppsägning på grund av personliga skäl
Saklig grund krävs för uppsägning av en arbetstagare och det kan vara antingen arbetsbrist eller omständigheter som har att göra med arbetstagaren personligen, s.k. personliga skäl. Vi går igenom vad man som arbetsgivare måste tänka på vid uppsägning på grund av personliga skäl med fokus på de lite knepigare situationerna. Vi kommer att prata om vad som kan vara personliga skäl, tips inför det svåra samtalet och hur du hamnar rätt rent juridiskt.

Datum: 19 september
Tid: 07.30-08.00 Frukost, 08.00-09.00 Seminarium med efterföljande frågestund
Plats: Vinge, Östergatan 30, Malmö

OSA senast den 12 september genom att klicka här>>

 

Kommande seminarier:
Del II den 7 november: Omorganisation och arbetsbrist 
Vid omorganisation och arbetsbrist finns det många omständigheter att ställning till. Vi fokuserar under det här seminariet på vad man som arbetsgivare ska tänka på vid planeringen och genomförandet av en omorganisation samt vid de eventuella uppsägningar på grund av arbetsbrist som kan följa med anledning av en omorganisation som medför en övertalighet. Anmäl dig redan nu>>>

Del III den 5 december: Den psykosociala arbetsmiljön 
Den psykosociala arbetsmiljön är ett hett ämne i en tid där psykisk ohälsa tyvärr blir allt vanligare. Vi går igenom reglerna, vad som har hänt i praxis och ger praktiska tips. Anmäl dig redan nu>>>