3 juli 2019

Konkurrens ur spel? När statliga myndigheter slipper upphandling då de köper tjänster av varandra

Statliga myndigheter slipper annonsera en offentlig upphandling när de köper tjänster av varandra.

Datum

3 juli 2019

Tid

11:00

Plats

Hästgatan 2, en trappa upp

Det är innebörden av Konkurrensverkets ställningstagande där myndigheter tillåts undvika att konkurrensutsätta inköp om affären görs upp myndigheter emellan.

Svenska företag går miste om hundratals miljoner i möjliga uteblivna affärer. Är det meningen att myndigheter utan påföljd ska kunna runda upphandlingslagstiftningen? Hur påverkar Konkurrensverkets ställningstagande förtroendet för den svenska offentliga sektorn? Vad säger EU-rätten? Vad blir konsekvensen för svenska företag?

Medverkande:
Ellen Hausel Heldahl – Jurist, expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv
Ann Fryksdahl – Enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket
Fredrik Tamm – Seniorkonsult, Doublecheck
Anders Asplund – Chefsjurist, Upphandlingsenheten
Anna Hofling Johansson – Advokat, Vinge

Moderator: Nedjma Chaouche