NYHET

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

25 september 2018 Highlight HD

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäkring efter att denne gått i konkurs.

Är det rimligt att den skadelidnes möjligheter ska begränsas av medkontrahentens preklusionsfrister? Detta och andra komplexa frågeställningar hade HD att ta ställning till i målet Cremonas ansvarsförsäkring.  

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.
 

Relaterade nyheter

HD: Elektroniska skuldebrev – HD reglerar cyberrymden

Björn Nicolai beskriver ett mål som rör elektroniska skuldebrev. Skuldebrevslagstiftningen är en utav de äldsta gällande lagstiftningarna vi har i Sverige.

16 juli 2018 Highlight HD

HD: Ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning

Silvia Pavlica Dahlberg och Fredrik Sonander redogör för ett HD-avgörande där ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning berörs.

16 maj 2018 Highlight HD

HD: Hur bevisas utebliven vinst?

Michele Fara beskriver ett av 2017 års mest intressanta avgöranden i HD, som berör beräkning av ersättning för utebliven vinst.

28 mars 2018 Highlight HD