NYHET

HD: Elektroniska skuldebrev – HD reglerar cyberrymden

16 juli 2018 Highlight HD

Björn Nicolai beskriver ett mål som rör elektroniska skuldebrev. Skuldebrevslagstiftningen är en utav de äldsta gällande lagstiftningarna vi har i Sverige.

I takt med teknikutveckligen så har handlingarna blivit mer och mer elektroniska vilket har lett till en osäkerhet om vad som gäller när det inte längre finns några orginalpapper att tillgå. 

Högsta domstolen har prövat frågan om en elektroniskt undertecknad lånehandling utgör ett löpande skuldebrev och, om så är fallet, verkställighet ska nekas när den som kräver betalt inte kan uppvisa någon originalhandling. HD menar att ett löpande skuldebrev enligt skuldebrevslagen kan tänkas ha elektronisk form men det ställer speciella krav.

Hör berättelsen om mål nr ö 5072-16 (Collectors elektroniska skuldebrev) från Vinges seminarium Highlights från HD. 

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.

Relaterade nyheter

HD: Advokatens skadeståndsansvar

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.

17 maj 2019 Highlight HD

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäkring efter att denne gått i konkurs.

25 september 2018 Highlight HD

HD: Ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning

Silvia Pavlica Dahlberg och Fredrik Sonander redogör för ett HD-avgörande där ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning berörs.

16 maj 2018 Highlight HD