NYHET

Affärsjuridiska konsekvenser av Brexit

20 september 2017 Brexit

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om villkoren för Brexit pågår i Bryssel och Storbritanniens förmodade utträde närmar sig snabbt. Svenska företag med någon form av exponering gentemot Storbritannien, liksom brittiska företag exponerade mot Europa och Sverige kommer att påverkas av Brexit.

Vinge har sammanställt en översiktlig utredning av hur Storbritanniens utträde kan komma att påverka svenska företag och utländska företag i Sverige. Den berättar kortfattat om utträdesprocessen, vilka företag som kan påverkas av Brexit och vad för åtgärder som ett företag bör vidta redan i detta skede, då Storbritannien ännu inte lämnat EU. Guiden täcker också in ett antal rättsområden som kan påverkas av Brexit, för att på så sätt exemplifiera de förändringar som ett företag kan komma att behöva ta hänsyn till och planera inför.

Ladda ned guiden ”Brexit – affärsjuridiska konsekvenser” av Erik Lagerlöf, Kristina Ekberg och Malin Malm-Waerme här.

Påverkas du?
Bland de som bör se om sitt hus inför Brexit är:
 • Företag som på något vis är etablerade i Storbritannien, inklusive dotterbolag, och agenter.
 • Företag som importerar/exporterar varor eller tjänster till och från Storbritannien.
 • Företag som har kunder eller samarbetspartners i Storbritannien.
 • Företag i Sverige som har anställda från Storbritannien.
 • Företag som har leverantörer, inklusive underleverantörer, etablerade i Storbritannien.
 • Företag som är inblandade i företagsförvärv där någon del av det objekt som ska förvärvas återfinns i Storbritannien.
 • Företag som får någon form av finansiering från Storbritannien.
 • Företag som flyttar tillgångar till och från Storbritannien.
Vad bör du göra redan nu?
 • Analysera exponering gentemot Storbritannien. På vilket sätt är företagets verksamhet beroende av Storbritannien eller av britter som är anställda i företaget?
 • Identifiera och analysera vilka delar av EU-rätten som på något vis påverkar exponeringen gentemot Storbritannien. Ett företag som exporterar eller importerar varor till eller från Storbritannien bör exempelvis klargöra vilka delar av EU-rätten som berör tullar, regulatoriska krav gällande de varor som importeras/exportas, immaterialrättsliga rättigheter avseende de aktuella varorna, betalning av moms osv.
 • Framföra företagets inställning och prioriteringar avseende framtida avtal mellan EU och Storbritannien till den svenska regeringen och till EU. Det är viktigt att företag gör sina röster hörda för att de avtal som ska förhandlas fram ska bli så fördelaktiga som möjligt. Dagens regelsystem kommer att förändras, hur vill företaget att det ska se ut framöver? Mindre företag som saknar resurser att utöva denna påtryckning på egen hand kan gå samman i exempelvis intresseorganisationer för att framföra sin åsikt på lämpligt sätt.
 • Beakta hur pågående och framtida investeringar bör hanteras i ljuset av den rådande osäkerheten och i förhållande till de regler som kan ändras i och med Storbritanniens utträde.
 • Analysera om och hur den verksamhet som är exponerad gentemot Storbritannien bör omvärderas i och med Storbritanniens utträde. Är det redan i detta skede aktuellt att byta underleverantör eller ska tillgångar flyttas till någon annan medlemsstat?
 • Analysera hur de avtal som företaget ingått med brittiska företag påverkas av Brexit. Måste delar av dessa avtal förhandlas om då de regler som följer av EU-rätten kan komma att påverkas? Hur ser parterna på lagval om engelsk rätt och engelska domstolar?    

Vill du rådgöra kring ditt företags situation, kontakta Erik Lagerlöf.

 

Relaterade nyheter

Brexit kräver omfattande förberedelser hos svenska företag

Svenska företag med exponering gentemot Storbritannien kommer att påverkas av Brexit. Hur ett enskilt företag berörs beror på företagets verksamhetsområde. Gemensamt för de flesta företag är att konsekvenserna av Brexit och det brittiska utträdet blir omfattande, på både kort och lång sikt. Därför är det nödvändigt att analysera hur Storbritanniens utträde kan påverka den egna verksamheten. Först då blir det möjligt att beakta vilka risker och möjligheter företaget kan komma stå inför.

24 januari 2019 Brexit

Är den brittiske Attorney General’s rådgivning gällande ’the backstop’ felaktig?

James Hope, delägare och chef för Vinges tvistlösningsgrupp i Stockholm samt engelsk Solicitor Advocate, ger en analys över Brexit-förloppets senaste händelser i en artikel på engelska. Vad innebär det för utträdesavtalet att den brittiska regeringens Attorney Generals rådgivning var felaktig?  

28 december 2018 Brexit

Immateriella rättigheter efter Brexit – den brittiska regeringens syn på saken

Inför det stundande brittiska EU-utträdet publicerade den brittiska regeringen den 12 juli ”The future relationship between the United Kingdom and the European Union”. Dokumentet visar på hur Storbritannien ser på sin nya relation till EU efter Brexit.

8 augusti 2018 Brexit