NYHET

Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

4 juli 2018 Almedalen

Se Vinges Almedalsseminarium om hinder och möjligheter för bostadsbyggande.

Byggandet av bostäder är en kritisk faktor för utvecklingen av våra städer. Från idé till färdig bostad kan det ta så mycket som 7 år, där kommunens önskan om att bygga bostäder idag ställs mot befintliga riksintressen. De utvecklingsprojekt som godkänns löper betydande risk att bli både kraftigt försenade och långt mer kostsamma som följd av dagens oförutsägbara regelverk.
Vad får bristerna i rättssäkerheten och rådande lagstiftning för konsekvenser för byggandet, stadsutvecklingen och investeringsviljan? Vilken typ av insatser krävs på kort och lång sikt för att lösa bostadsfrågan?

Detta diskuterades vid Vinges seminarium i Almedalen 2018

Moderator: 
Nedjma Chaouche

Panel:
Robert Deli – fastighetsjurist och advokat, Vinge
Märta Stenevi – kommunalråd med ansvar för stadsplaneringsfrågor i Malmö (Mp)
Tatjana Joksimovic – arkitekt och planchef, enheten för planfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm
Kristina Alvendal – stadsplaneringsexpert
Christoffer Järkeborn – distriktschef, Skanska Sverige

(På bilden ovan från vänster.)

Relaterade nyheter

Bostadsbyggande som ett eget riksintresse - åsikterna går isär

Se korta intervjuklipp med olika åsikter om bostadsbyggande och riksintressen, temat för Vinges seminarium i Almedalen 2018.

5 juli 2018 Almedalen

Almedalen: Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

Robert Deli, advokat och specialiserad på fastighetsjuridik, ger en introduktion till vårt seminarium i Almedalen måndag 2 juli kl.11:00.  Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

21 juni 2018 Almedalen

Vinge i Almedalen 2018

Inför årets seminarium fokuserar vi på det stora samhällsbehovet av nya bostäder.

11 juni 2018 Almedalen