Senaste rättspraxis inom offentlig upphandling

Vinge tillsammans med Sveriges Bolagsjurister bjuder in till ett hybrid-seminarium om: Senaste rättspraxis inom offentlig upphandling.

Offentlig upphandling är ett rättsområde i ständig förändring. Förvaltningsdomstolarna och EU-domstolen bidrar i hög takt med ny praxis på området med direkt inverkan på den dagliga hanteringen av offentliga upphandlingar. Till detta kommer löpande ny lagstiftning, lagförslag, utredningar och ställningstaganden och vägledningar från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

På seminariet kommer vi att gå igenom den viktigaste praxisen som tillkommit under det senaste halvåret, nytillkommen lag och lagförslag och redogöra för vilka konsekvenser dessa har och kan komma att få för den offentliga upphandlingen. Fokus kommer att ligga på den praktiska tillämpningen. Seminariet kommer kan genomföras i Vinges lokaler i Stockholm, Malmö eller Göteborg med möjlighet att också delta på distans.

Seminariet är på grundläggande nivå och riktar sig både till bolagsjurister hos leverantörer till offentlig sektor och på upphandlande myndigheter/enheter.

Varmt välkomna!

Här anmäler du dig till seminariet