Hållbarhetsrapport

Som affärsjuridisk rådgivare spelar Vinge en betydelsefull roll för såväl näringsliv som samhälle. Vårt mål är att främja ett gott klimat för företag och individer samt värna ett ansvarsfullt företagande och skapa varaktig affärs och samhällsnytta.

Hållbarhetsarbetet utgår från vår affärsverksamhet – att tillhandahålla den bästa juridiska rådgivningen till våra klienter. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor internt i vår egen verksamhet, och vi belyser och rådger kring hållbarhetsrelaterade frågor i vår klientrådgivning. Vårt samhällsengagemang tar sikte på samarbeten där vi genom vår kompetens och expertis kan bidra till att samhälle, organisationer och individer växer och utvecklas.

Att bedriva ansvarsfullt och hållbart företagande innebär för oss att agera etiskt, att främja goda intressentrelationer, att vara en ansvarsfull arbetsgivare samt att bidra till ett väl fungerande samhälle.

> Vinges hållbarhetsrapport 2021