Hållbarhetsrapport

Som affärsjuridisk rådgivare spelar Vinge en betydelsefull roll för såväl näringsliv som samhälle. Vårt mål är att främja ett gott klimat för företag och individer samt värna ett ansvarsfullt företagande och skapa varaktig affärs och samhällsnytta.

Hållbarhetsarbetet utgår från vår affärsverksamhet – att tillhandahålla den bästa juridiska rådgivningen till våra klienter. För att kunna ge den typen av rådgivning är det centralt att vi har ett systematiskt arbete för att ta hand om och utveckla våra medarbetare samtidigt som vi hanterar risker kopplade till våra leverantörer. Utöver detta integrerar vi hållbarhetsperspektivet i vår rådgivning, vilket bidrar till att hantera ett brett spektrum av risker.

Att bedriva ansvarsfullt och hållbart företagande innebär för oss att agera etiskt, att främja goda intressentrelationer, att vara en ansvarsfull arbetsgivare samt att bidra till ett väl fungerande samhälle.

> Vinges hållbarhetsrapport 2019