Nyhet

Vingeveckan – affärsjuridiken i praktiken

10 november 2011

Vingeveckan är vår chans till studenter att få en inblick i affärsjuristens vardag.

Den 30 november är sista dagen för ansökan till Vingeveckan 2012 som går av stapeln 24-27 januari. Vingeveckans fyra dagar är fyllda av föreläsningar och workshops med syftet att ge en introduktion till affärsjuridiken i praktiken.

Vingeveckan är till för dig som läser termin fem eller senare på juristprogrammet vid Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå eller Örebro universitet. Vi har plats för 30 studenter och utbildningen hålls i våra lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm. För att det ska vara praktiskt möjligt att delta även för dig som inte bor i Stockholm, ordnar vi med resa och boende. 

– Vingeveckan är en fantastisk möjlighet att lära känna företaget Vinge; stämningen, klienterna, och potentiellt framtida kollegor. Som student har man en begränsad inblick i hur de stora byråerna skiljer sig ifrån varandra och vad man arbetar med. Under Vingeveckan fick jag verkligen insyn i verksamheten vilket hjälpte mig att göra ett medvetet val när det var dags för mig att söka jobb, säger Karin Isacson, biträdande jurist på Vinge och deltagare på Vingeveckan 2010.

Karin Isacson fortsätter,

– Efter Vingeveckan fick jag mersmak, sökte och fick en sommarnotarietjänst på Vinge i Göteborg samma år.   

Vingeveckan är fyra intensiva, lärorika och roliga dagar. Föredragshållarna under veckan är både jurister från Vinge som ger sin bild av hur det är att arbeta på Vinge och företrädare för näringslivet som ger sin syn på juristens roll. Den sociala delen är också ett viktigt inslag och på kvällarna ordnas aktiviteter som är mycket uppskattade.      

Sista ansökningsdag är 30 november 2011. Stämmer kriterierna in på dig? Ta chansen och sök!  

Läs mer om Vingeveckan här   

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksamhet är miljömässigt hållbar. För att tydliggöra vilken information som företagen behöver rapportera, samt hur detta ska gå till, har EU-kommissionen tagit fram en ny delegerad förordning. Den delegerade förordningen fastställer huvudsakligen relevanta finansiella nyckeltal och olika mallar för rapporteringen.
21 juni 2021

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021