Nyhet

Bostadsbyggande som ett eget riksintresse - åsikterna går isär

5 juli 2018 Almedalen

Se korta intervjuklipp med olika åsikter om bostadsbyggande och riksintressen, temat för Vinges seminarium i Almedalen 2018.

Christoffer Järkeborn – distriktschef, Skanska Sverige
När man lägger alla riksintressen på varandra blir det väldigt mycket målkonflikter och det gör att det är svårt att komma framåt med olika bostadsprojekt. 
 

Tatjana Jokosimovic, Arkitekt och enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholms län
Vi har goda förutsättningar för att diskutera riksintressen tidigt i planprocessen. Riksintressen inte bara hindrar utan skapar värden.
 

 

Se även seminariet i sin helhet, Vinge i Almedalen 2018 - Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

Panel:
Robert Deli – fastighetsjurist och advokat, Vinge
Märta Stenevi – kommunalråd med ansvar för stadsplaneringsfrågor i Malmö (Mp)
Tatjana Joksimovic – arkitekt och planchef, enheten för planfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm
Kristina Alvendal – stadsplaneringsexpert
Christoffer Järkeborn – distriktschef, Skanska Sverige

Moderator: 
Nedjma Chaouche
 

Vinge i Almedalen 2019 – lyssna till våra seminarier

Välkommen att lyssna till våra paneldebatter och samtal från årets Almedalsvecka. Hur hanterar man på bästa sätt incidenter och oegentligheter i verksamheten, och vilka konsekvenser får Konkurrensverkets ställningstagande för myndigheters offentliga upphandlingar? Dessa är några av de frågor som togs upp under 2019 års seminarier.
11 juli 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen 2019

Tisdag 2 juli kl.11.00: ”När incidenten är ett faktum – hur ska du agera?” Onsdag 3 juli kl.11.00: Konkurrens ur spel? När statliga myndigheter slipper upphandling då de köper tjänster av varandra.
30 juni 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen: När incidenten är ett faktum - hur ska man agera?

I princip alla företag råkar förr eller senare ut för det. Oegentligheter. Svåra att förutse, och svårt att vara helt förberedd när det väl händer.
24 juni 2019 Almedalen