Nyhet

Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

4 juli 2018 Almedalen

Se Vinges Almedalsseminarium om hinder och möjligheter för bostadsbyggande.

Byggandet av bostäder är en kritisk faktor för utvecklingen av våra städer. Från idé till färdig bostad kan det ta så mycket som 7 år, där kommunens önskan om att bygga bostäder idag ställs mot befintliga riksintressen. De utvecklingsprojekt som godkänns löper betydande risk att bli både kraftigt försenade och långt mer kostsamma som följd av dagens oförutsägbara regelverk.
Vad får bristerna i rättssäkerheten och rådande lagstiftning för konsekvenser för byggandet, stadsutvecklingen och investeringsviljan? Vilken typ av insatser krävs på kort och lång sikt för att lösa bostadsfrågan?

Detta diskuterades vid Vinges seminarium i Almedalen 2018

Moderator: 
Nedjma Chaouche

Panel:
Robert Deli – fastighetsjurist och advokat, Vinge
Märta Stenevi – kommunalråd med ansvar för stadsplaneringsfrågor i Malmö (Mp)
Tatjana Joksimovic – arkitekt och planchef, enheten för planfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm
Kristina Alvendal – stadsplaneringsexpert
Christoffer Järkeborn – distriktschef, Skanska Sverige

 

Vinge i Almedalen 2019 – lyssna till våra seminarier

Välkommen att lyssna till våra paneldebatter och samtal från årets Almedalsvecka. Hur hanterar man på bästa sätt incidenter och oegentligheter i verksamheten, och vilka konsekvenser får Konkurrensverkets ställningstagande för myndigheters offentliga upphandlingar? Dessa är några av de frågor som togs upp under 2019 års seminarier.
11 juli 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen 2019

Tisdag 2 juli kl.11.00: ”När incidenten är ett faktum – hur ska du agera?” Onsdag 3 juli kl.11.00: Konkurrens ur spel? När statliga myndigheter slipper upphandling då de köper tjänster av varandra.
30 juni 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen: När incidenten är ett faktum - hur ska man agera?

I princip alla företag råkar förr eller senare ut för det. Oegentligheter. Svåra att förutse, och svårt att vara helt förberedd när det väl händer.
24 juni 2019 Almedalen