Nyhet

Är uppförandekoder företagens sätt att smita från ansvar?

9 augusti 2016 Almedalen Hållbarhet/ESG

Hur kan vi bekämpa korruption och missbruk av mänskliga rättigheter och miljö? Är företagens sätt att skapa uppförandekoder för leverantörer ett tillräckligt ansvar? Se Vinges paneldebatt!

Vinges paneldebatt om uppförandekoder hölls den 4 juli 2016 i Almedalen, under ledning av Parul Sharma, Head of CSR & Compliance hos Vinge! 
 

 


Intervju med Anna Lindenfors, GD Amnesty, och Jörgen Hansén, Group Compliance Officer SWECO, efter paneldebatten. Hur kan vi lära av varandra? (2 min)

 


Vinges paneldebatt i sin helhet (ca 60min)

Medverkande: Alf Johansson, chefsåklagare, Anna Lindenfors, GD Amnesty, Caroline af Ugglas, vice VD Svenskt Näringsliv, Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden samt v ordf i Global Challenge Foundation, Jörgen Hansén, Group Compliance Officer SWECO.
Moderator: Parul Sharma, Head of CSR & Compliance.

Se samtliga filmer från Vinges program i Almedalen! >>

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR. För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden kompletteras nu due diligence med Dude Diligence.

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Almedalen Hållbarhet/ESG

Ny vägledning om hållbarhetsavtal mellan konkurrenter

Europeiska kommissionen har den 1 mars publicerat ett utkast till nya riktlinjer om samarbete mellan konkurrerande företag, samt förslag till uppdaterade gruppundantag för specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling. Till skillnad från de nu gällande riktlinjerna, som löper ut den 31 december 2022, innehåller det nya utkastet ett kapitel om så kallat hållbarhetsavtal.
1 april 2022 Almedalen Hållbarhet/ESG