Nyhet

Almedalen: Sverige skriker efter fler bostäder – men vill och vågar vi riva upp regelverken?

30 juni 2016 Almedalen

Robert Deli, advokat och specialist inom fastighetsrätt på Vinge, berättar om Vinges seminarium i Almedalen den 4 juli kl.14.00 på Hästgatan 2. Sverige skriker efter fler bostäder – men vill och vågar vi riva upp regelverken?

Bostadskrisen är akut. Enligt Boverkets prognos behöver det byggas 500 000 nya lägenheter de närmaste fyra åren och ytterligare 200 000 till 2025. Men hur ska det gå till? Och vill verkligen staten, kommunerna, facket och näringslivet bygga bostäder i den takt som krävs? Finns det för många motstående intressen som gör att det inte byggs tillräckligt med bostäder?  Varför står annars ett av världens rikaste länder inför den bostadsbrist som vi gör i Sverige?

Vinge bjuder in till en paneldiskussion med ledande företrädare för staten, kommunerna och näringslivet för att diskutera hur tungt intresset av bostadsproduktionen väger när den ställs mot några av de heligaste principerna inom stat, kommun, fack och näringsliv.

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 14.00-15.00
Plats: Hästgatan 2, Visby

Panel:
Gunilla Glasare, chef avd Tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
Hans Lind, professor, KTH
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Ola Serneke, vd Serneke Bygg
Niklas Wykman, riksdagsledamot, M
Robert Deli, advokat Vinge 

Moderator:
Annika Creutzer

Vinge i Almedalen 2019 – lyssna till våra seminarier

Välkommen att lyssna till våra paneldebatter och samtal från årets Almedalsvecka. Hur hanterar man på bästa sätt incidenter och oegentligheter i verksamheten, och vilka konsekvenser får Konkurrensverkets ställningstagande för myndigheters offentliga upphandlingar? Dessa är några av de frågor som togs upp under 2019 års seminarier.
11 juli 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen 2019

Tisdag 2 juli kl.11.00: ”När incidenten är ett faktum – hur ska du agera?” Onsdag 3 juli kl.11.00: Konkurrens ur spel? När statliga myndigheter slipper upphandling då de köper tjänster av varandra.
30 juni 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen: När incidenten är ett faktum - hur ska man agera?

I princip alla företag råkar förr eller senare ut för det. Oegentligheter. Svåra att förutse, och svårt att vara helt förberedd när det väl händer.
24 juni 2019 Almedalen