Nyhet

Almedalen: Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

21 juni 2018 Almedalen

Robert Deli, advokat och specialiserad på fastighetsjuridik, ger en introduktion till vårt seminarium i Almedalen måndag 2 juli kl.11:00.  Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

 

Sverige är i akut behov av fler bostäder. Politiken hävdar att bostadsproduktion är av vikt, men dagens lagstiftning försvårar kraftigt för nybyggnation att bli till. Vad får dagens haltande regelverk för konsekvenser för byggande och investeringar? Vilka insatser krävs på kort och lång sikt?

Byggandet av bostäder är en kritisk faktor för utvecklingen av våra städer. Från idé till färdig bostad kan det ta så mycket som 7 år, där kommunens önskan om att bygga bostäder idag ställs mot riksintressen. De utvecklingsprojekt som godkänns löper betydande risk att bli både kraftigt försenade och långt mer kostsamma som följd av dagens oförutsägbara processer. Vad får bristerna i rättssäkerheten och rådande lagstiftning för konsekvenser för byggandet, stadsutvecklingen och investeringsviljan? Vilken typ av insatser gör bostadsbyggande till en prioriterad fråga i realiteten? 

Datum: Måndag 2 juli
Tid: 11:00-12:00
Plats: Hästgatan 2, våning 2, Visby

Medverkande: 
•    Kristina Alvendal, Stadsplaneringsexpert
•    Christoffer Järkeborn, Distriktschef Stockholm, Skanska Sverige
•    Tatjana Joksimovic, Arkitekt och enhetschef, Länsstyrelsen i Stockholms län
•    Märta Stenevi (mp), Kommunalråd, Stadsplanering och Service, Malmö Stad
•    Robert Deli, Fastighetsjurist och delägare, Vinge

Moderator: Nedjma Chaouche
 

Vinge i Almedalen 2019 – lyssna till våra seminarier

Välkommen att lyssna till våra paneldebatter och samtal från årets Almedalsvecka. Hur hanterar man på bästa sätt incidenter och oegentligheter i verksamheten, och vilka konsekvenser får Konkurrensverkets ställningstagande för myndigheters offentliga upphandlingar? Dessa är några av de frågor som togs upp under 2019 års seminarier.
11 juli 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen 2019

Tisdag 2 juli kl.11.00: ”När incidenten är ett faktum – hur ska du agera?” Onsdag 3 juli kl.11.00: Konkurrens ur spel? När statliga myndigheter slipper upphandling då de köper tjänster av varandra.
30 juni 2019 Almedalen

Vinge i Almedalen: När incidenten är ett faktum - hur ska man agera?

I princip alla företag råkar förr eller senare ut för det. Oegentligheter. Svåra att förutse, och svårt att vara helt förberedd när det väl händer.
24 juni 2019 Almedalen