Morgondagens energiförsörjning

 

Morgondagens energiförsörjning i fokus med energimarknadens främsta aktörer

Höga elpriser, reducerad kärnkraftsproduktion och en ny karta för europeisk energiförsörjning. Utvecklingen av den svenska energiproduktionen har blivit en nyckelfaktor för näringslivets förutsättningar, den svenska ekonomin och politiken. I dagarna släpps också Miljöprövningsutredningen, som kan komma att spela betydande roll för svensk energimarknad de närmaste åren.

Välkommen till samtal om några av våra mest aktuella energifrågor:

  • Vilka kraftslag kommer att vara drivande i framtidens energiproduktion?
  • Har kärnkraften spelat ut sin roll?
  • Hur påverkar det säkerhethetspolitiska läget Sveriges och Europas energisystem?
  • Kan tillståndsprövningar bli mer effektiva för att få ny energiproduktion på plats?
  • Vilka politiska beslut behöver komma på plats för att möjliggöra investeringar för en elektrifierad industri och samhälle?

 

Osa genom att registrera dig här>>>

Vid frågor vänligen kontakta Elisabeth Wanngård, Elisabeth.Wanngard@vinge.se

Våra talare och moderator ser ni nedan.

Ane Håkansson
Professor i tillämpad kärnfysik
Johan Wiktorin
VD för INTIL Group, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin
Mina Najafi
Medgrundare, INTIL Group
Anders Leissner
Sanktionsexepert och advokat, Vinge
Carl-Oscar Bohlin
Riksdagsman och energipolitisk talesperson, Moderaterna
Mattias Jonsson
Riksdagsman och ledamot i Näringsutskottet, Socialdemokraterna
Erika Ekman
Huvudsekreterare i miljöprövningsutredningen
Moderator: Erik Wahlin
Ekonomijournalist, tidigare chefredaktör på Affärsvärlden