Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juris kandidat, 2009-2014
  • University of Sussex, Law with International Relations, Bachelor of Laws with Honours, 2006-2009
  • Stockholms universitet, kriminologi, 2005-2006

Erfarenhet

  • Hannes Snellman Advokatbyrå, biträdande jurist, konkurrens- och upphandlingsgruppen, 2014-2017
  • Konkurrensverket, sommarföredragande, enheten för karteller och företagsförvärv, 2014
  • Cederquist, sommarnotarie, konkurrens- och upphandlingsgruppen, 2012
  • Stockholms universitet, europarättslig forskningsamanuens, 2011-2013

Övriga meriter

  • Undervisar i kursen Praktisk Europaprocess på Stockholms universitet, 2014-