Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, Juristexamen, 2020
  • University of California Santa Barbara, 2019

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, Göteborg, 2019
  • Sommarnotarie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg, 2018

Artiklar

Upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet vid nyhetsrapportering Svensk Juristtidning 2021 s. 122. 22 april 2021