Verksamhetsområden

Specialområde

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2014
  • University of British Columbia, 2012/13

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2014-
  • Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt 2015-2016
  • Uppsatspraktikant, Stockholms tingsrätt, 2014
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2012