Victoria Grossmann

Advokat (Föräldraledig)
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Franska

Verksamhetsområden

Specialområde

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2014
  • University of British Columbia, 2012/13

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2014-
  • Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt 2015-2016
  • Uppsatspraktikant, Stockholms tingsrätt, 2014
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2012

Uppdrag

Uppdrag 8 juli 2020

Vinge företräder säljarna i samband med försäljning av Larodan AB till ABITEC Corporation

Vinge företräder ägarna till Larodan AB i samband med försäljning av bolaget till ABITEC Corporation…

Uppdrag 23 december 2019

Vinge har företrätt SSG Group vid dess förvärv av EBE Gruppen AB

SSG Group är en nordisk koncern verksam inom skadesanering av fastigheter.