Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen år 2016

Erfarenhet

  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen år 2017/2018

Artiklar

Svartvita registreringar: Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar svensk praxis om svartvita varumärken BrandNews 2/2019 s. 24–27 18 februari 2019