Samuel Guron

Associate
  • Bryssel
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Samuel Guron är biträdande jurist på Vinge och arbetar främst med EU-rätt samt även med internationell handelsrätt, inklusive sanktioner, exportkontroll och relaterade frågor på Vinges Brysselkontor.

Verksamhetsområden

Nyhet

Vingemedarbetare bakom kapitel om International Trade i Chambers Global Practice Guide
Nyhet 21 december 2023

Vingemedarbetare bakom kapitel om International Trade i Chambers Global Practice Guide

Advokaterna Anders Leissner och Martin Johansson samt biträdande juristerna Sam Fakhraie och Samuel…

EU lanserar vindkraftspaket
Nyhet 1 december 2023

EU lanserar vindkraftspaket

Den 24 oktober presenterade Europeiska kommissionen (”Kommissionen”) ett vindkraftspaket för att stö…

Samuel Guron i The Seat
Nyhet 8 november 2023

Samuel Guron i The Seat

Nyligen var det Samuel Gurons, biträdande jurist i ECR-gruppen i Bryssel, tur att sitta i The Seat.…

EU antar plan för att minska ryskt energiberoende
Nyhet 2 maj 2023

EU antar plan för att minska ryskt energiberoende

I maj 2022 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om REPowerEU-planen. Planens syfte är att f…

Artiklar

International Trade 2024

Chambers Global Practice Guide Sweden